Uw partner voor (keten-) calamiteitenonderzoek in de zorg
en
Peer support
-
Onafhankelijk maatwerk als oplossing

Vink & Meulenberg helpt u wanneer u op zoek bent naar gedegen, onafhankelijk calamiteitenonderzoek in de zorg.

Uw doel van calamiteitenonderzoek is: leren en verbeteren. Daarom wilt u onderzoeksresultaten die de kwaliteit van uw zorgverlening ten goede komen. 

Wij hebben jarenlange ervaring in diverse takken van de gezondheidszorg en in het onderzoeken van calamiteiten. Respect en empathie voor de patiënt en diens familie, alsmede voor de betrokken zorgverleners staan altijd voorop. 

Naar gelang uw behoefte biedt Vink & Meulenberg de volgende modules: 

U bepaalt van welke diensten u gebruik wilt maken. Wij leveren uitsluitend maatwerk, voor welke vorm u ook kiest. Geen ‘one size fits all.’ 

Klik hier voor nadere toelichting van de modules. 

Keten

Soms zijn er meerdere zorgaanbieders bij een calamiteit betrokken, bijvoorbeeld huisartsenpost, ambulancedienst en ziekenhuis. Hoe bepaalt u dan wie de calamiteit moet melden? Wie leidt het onderzoek? Is samenwerking gewenst? Daarnaast is het zo dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd stimuleert om zo mogelijk ketenonderzoek te verrichten; wij ondersteunen dat van harte.

Vink & Meulenberg zoeken samen met u naar de beste aanpak, en zorgen voor contact en afstemming tussen de afzonderlijke partijen.

Klik hier voor nadere informatie.

Telefoon: 085 0605 818
info@vink-meulenberg.nl